Foto

Augalų katalogas

Apie mus Augalų katalogas

Mes parduodame įvairius augalus iš šio katalogo.

Katalogas sudarytas abėcėlės tvarka pagal pirmąją lotyniško augalo pavadinimo raidę.

PAŠTU SIUNČIAME viendienes , melsves, sibirinius vilkdalgius ir pagal galimybę kai kuriuos kitus, nebijančius transportavimo augalus.

Augalai  rezervuojami  gavus  apmokėjimą  į  sąskaitą  Nr. LT067300010119953155 Swedbanke . Pašto  išlaidos - 5 €

SVARBI  INFORMACIJA

2018 m. kovo 22 - 24  d. Aleksandro Stulginskio universitete (Noreikiškėse prie Kauno) vyks  tarptautinė žemės ūkio paroda - mugė  „Ką pasėsi... 2018“. Dalyvausime joje su savo augalais. Norintiems galime atvežti užsakytus augalus.

 


 

2 0 1 8  m e t ų    K A T A L O G A S

 KategorijosA-C

D-F

G-I

J-L

M-O

P-S

T-U

W-Z

VARPINIAI AUGALAI

VIENDIENĖS

MELSVĖS

VILKDALGIAI

VANDENS AUGALAI

ASTILBĖS